Image

Jesteśmy producentem wysokiej jakości betonu towarowego (oraz innych mieszanek cementowych) dostarczanego przez nas z usługą pompowania dla klientów indywidualnych i biznesowych na terenie Warszawy i okolic.

Oferujemy beton każdej klasy wytrzymałości w konsystencji płynnej (transport „gruszkami” o pojemności 10 m3) jak i półsuchej (transport wywrotkami o pojemności 15 m3). Dysponujemy „pompogruszkami” i pompami do betonu o długości wysięgnika 19 m, 28 m, 42 m oraz dłuższymi.

Nasz nowoczesny, w pełni zautomatyzowany węzeł betoniarski rodzimej marki ZREMB (obsługiwany przez operatorów z wieloletnim doświadczeniem) gwarantuje najwyższą precyzję w odmierzaniu składników mieszanki betonowej oraz ich dokładnym łączeniu dzięki czemu mieszanka osiąga większą jednorodność oraz korzystniejsze właściwości. Do każdej partii wyprodukowanego betonu dołączamy Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Zgodnie z polskimi normami w naszym zakładzie pobierane są próbki produkowanego betonu w celu badania jego wytrzymałości, wodoszczelności, zawartości powietrza, itp.

Image

Wdrożona w naszej wytwórni Zakładowa Kontrola Produkcji (certyfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie) obejmująca codzienną kontrolę urządzeń produkcyjnych i surowców oznacza, że produkcja i dostawa betonu towarowego przebiega zgodnie z obowiązującą Polską Normą wyrobu (PN-EN 206+A1: 2016-12) a wszystkie surowce używane do produkcji posiadają wymagane parametry.

Charakteryzuje nas uczciwość, szybkość realizacji i elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Zachęcamy Państwa do powierzenia Waszego zamówienia na beton w ręce profesjonalistów.

Dzięki stosowanej technologii jesteśmy w stanie wyprodukować każdy rodzaj betonu w dowolnych warunkach atmosferycznych! Oferujemy beton towarowy wszystkich klas ekspozycji na oddziaływanie środowiska, w każdej konsystencji, o następujących klasach wytrzymałości:

- C8/10 (B-10)

- C 12/15 (B-15)

- C16/20 (B-20)

- C20/25 (B-25)

- C25/30 (B-30)

- C30/37 (B-37)

- C35/45 (B-45)

- C40/50 (B-50)

- C45/55 (B-55)

- C50/60 (B-60)

- i wyższe

Oferujemy także beton z domieszkami przyspieszającymi lub opóźniającymi wiązanie, uszczelniającymi, itp.

Oferujemy również następujące rodzaje mieszanek związanych hydraulicznie z transportem naszym lub klienta:

- Stabilizacje cementowe (Rm=1,5 MPa, 2,5 MPa, 5 MPa, itp.)

- Podsypki cementowo – piaskowe (PCP 1:5, 1:4, P80, 100, 150, itp.)

- Mieszanki związane cementem (CBGM C1,5/2, C3/4, C5/6, itp.)

- Szlichty i jastrychy cementowe (także ze zbrojeniem rozproszonym)

Image