Poza betonem towarowym oferujemy również:

- Bloczki betonowe (wys. 12, szer. 24, dł. 38 cm)

- Bloczki z betonu komórkowego wys. (23,9, szer. 24, dł. 59 cm i wys. 23,9, szer. 12, dł. 59 cm)

- Cement workowany (CEM I, CEM II)

- Nadproża betonowe typu L (wys. 19, szer. 9, dł. 90, 120, 150 , 180, 210, 240, 270, 300 cm)

- Nadproża betonowe typu kwadrat (wys. 12, szer. 12, dł. 130 cm)

- Kręgi betonowe (wys. 50, śr. 100, 150 cm)

Image
Image

- Pokrywy betonowe z otworem lub bez ( wys. 12, śr. 100 cm i wys. 17, śr. 150 cm)

- Pojemniki żelbetowe na ścieki o pojemności 6 000, 10 000, 15 000 litrów

- Piasek sortowany 0-2

- Piasek podsypkowy

- Żwir płukany 2-8, 8-16, 2-16

- Kruszywo naturalne 16-32 (do drenażu)

- Tłuczeń betonowy

- Ziemia ogrodowa